ฝาปิดปลายท่อ

Protector

ขนาด (มม.)
OD (mm.)
บาท / หน่วย
Bath / Unit
20 13
25 16
32 20
40 23
50 30
63 35
75 38
90 40
110 45
125 50
140 60
160 75
180 110
200 150