รายการผลิตภัณฑ์

Phetsiam PE Pipe Co., Ltd.

ท่อน้ำดื่ม

(HDPE Pipe for Drinking water)

ท่อร้อยสายไฟ HDPE และ อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ

(HDPE Conduit & Accessories)

อุปกรณ์และข้อต่อแบบสวมล็อค

(Compression Joints And Clamp Saddles)

อุปกรณ์และข้อต่อแบบเชื่อมด้วยความร้อน

(Butt Welding Fitting For HDPE)