ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

496/6 ซอยเจริญกิจ ถนนพระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อีเมล

info@pspipe.co.th

เบอร์โทร

02-234-5686

Sale executive
คุณยุพารักษ์ ขวัญเมือง (บีน) 062-626-8880


โรงงานผลิต

ที่อยู่

99 หมู่ 3 ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

อีเมล

-

เบอร์โทร

032-797-046-7

ฝ่ายขายโรงงาน

081-467-1045
032-409-620 ถึง 23