การันตีคุณภาพผลิตจาก
เม็ดพลาสติกใหม่ 100%
อายุการใช้งาน 50 ปี
ทนสารเคมี ดินทรุดท่อไม่หัก

การันตีคุณภาพผลิตจาก
เม็ดพลาสติกใหม่ 100%
อายุการใช้งาน 50 ปี
ทนสารเคมี ดินทรุดท่อไม่หัก


ภายใต้มาตรฐาน PS STANDARD จึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจPhetsiam PE Pipe Co., Ltd.

บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ จำกัด

“คุณภาพสูงค่า ส่งมอบตรงเวลา ราคายุติธรรม พัฒนาต่อเนื่อง”

การันตีคุณภาพสินค้า จากการเลือกใช้เม็ดพลาสติกใหม่คุณภาพเยี่ยม 100% จากบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (SCG) ในกระบวนการผลิตท่อน้ำดื่ม HDPE (Best quality HDPE compound 100% in production) ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯยังได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.982-2556) และได้รับใบรับรองผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง จากการประปาส่วนภูมิภาค อีกด้วย

Phetsiam PE Pipe Co., Ltd.

กระบวนการผลิต

เราผลิตท่อด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

Phetsiam PE Pipe Co., Ltd.

ควบคุมการผลิต

เราควบคุมการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกชิ้น

Phetsiam PE Pipe Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์ได้มาตราฐาน

โรงงานของเรามีการจัดการและควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO

SVG Arrow

"นโยบายเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เรียกว่า PS STANDARD"

ท่อน้ำ HDPE หรือ ท่อ PE คืออะไร

ท่อ PE คือ วัสดุ Polyethylene thermoplastic ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมที่มีความหนาแน่นสูง (High strength-to-density Ratio) ซึ่งมีช่วงความหนาแน่น 0.93 – 0.97 g/cm3

คุณสมบัติ ท่อ HDPE ท่อ PVC ท่อ AC ท่อ Steel
น้ำหนัก เบา เบา หนัก หนักมาก
การโค้งงอ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
พื้นฐานการขนส่ง ม้วนเก็บได้ ไม่สามารถม้วนเก็บได้ ไม่สามารถม้วนเก็บได้ ไม่สามารถม้วนเก็บได้
อายุการใช้งาน มากกว่า 50 ปี สูงสุดไม่เกิน 20 ปี สูงสุดไม่เกิน 20 ปี สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
ค่าใช้จ่ายสำหรับขนส่งและติดตั้ง 10% 10% 30% 30%