รู้จัก เพชรสยาม

บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อปี 2549 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 496/6 ซอยเจริญกิจ ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 บนพื้นที่ 30 ไร่ เราผลิตท่อ HDPE หรือ ท่อ PE คุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบภายใต้สัญลักษณ์ “ PS STANDARD ” และผลิตสินค้าพิเศษตามคำสั่งลูกค้า รวมทั้งจัดจำหน่ายข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆครบวงจร

นโยบาย

"คุณภาพสูงค่า ส่งมอบตรงเวลา ราคายุติธรรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

Phetsiam PE Pipe Co., Ltd.
Phetsiam PE Pipe Co., Ltd.


พันธกิจ

การทำตาม เป้าหมาย

พันธกิจของเพชรสยามเป็นสิ่งที่บงบอกความตั้งใจและการันตีการมอบสินงานทีมีคุณภาพ

  • จะเป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตท่อ HDPE หรือ ท่อ PE และอุปกรณ์ที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่ง
  • ตั้งมั่นในการผลิตสินค้าและการให้บริการคุณภาพระดับสูงอย่างต่อเนื่องและชอบธรรม
  • ผลิตสินค้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในราคาที่สามารถแข่งขันได้
Image
Phetsiam PE Pipe Co., Ltd.

หนังสือรับรอง คุณภาพ

ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 : 2015

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.982-2556)

ใบรับรองผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง จากการประปาส่วนภูมิภาค


ผลงานของ เพชรสยามยาม

โครงการส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค อรัญประเทศ (กจห.61/2559)

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว , สายสีแดง , สายสีน้ำเงิน

โครงการส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค จ.สุโขทัย

โครงการส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค จ.สุรินทร์

โครงการระบบน้ำเสีย IRPC

โครงการขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง (กจห.88/2556)

โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตส จำกัด(มหาชน)

โครงการขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (กจห.19/2559)

โครงการขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด(บ่อไร่) (กจห.18/2559)

โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล (กจห.106/2557)

โครงการขยายเขตประปา โครงการภูเก็ตวิลล่า แอร์พอร์ต จ.ภูเก็ต (มท.55510/977)

โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค-วิหารแดง จ.สระบุรี

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย


โรงงาน เพชรสยาม

โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
บนพื้นที่ 30 ไร่ และเครื่องจักรทันสมัยเต็มระบบ

01.

การวางแผน

เราวางแผนก่อนการทำงานเสมอ

02.

การคัดเลือก

เราคัดสรรค์วัตถุก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

03.

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เราใช้ห้องแล็บทดลองวัตถุตั้งต้นเพื่อทำเป็นข้อมูล

04.

กระบวนการผลิต

เราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยไปด้วยเทคโนโลยี

05.

กระบวนทดสอบ

เรานำทดสอบด้วยเครื่องทดสอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้ค่ามาตรฐานตามที่กำหนด

06.

กระบวนการตรวจสอบ

เราตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนส่งถึงลูกค้าอย่างละเอียดและได้มาตราฐานเท่าเทียบกันทั้งรายย่อยและรายใหญ่

บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ จำกัด