การันตีคุณภาพผลิตจาก
เม็ดพลาสติกใหม่ 100%
อายุการใช้งาน 50 ปี
ทนสารเคมี ดินทรุดท่อไม่หัก

การันตีคุณภาพผลิตจาก
เม็ดพลาสติกใหม่ 100%
อายุการใช้งาน 50 ปี
ทนสารเคมี ดินทรุดท่อไม่หัก


ภายใต้มาตรฐาน PS STANDARD จึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจImage Description

บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ จำกัด

“คุณภาพสูงค่า ส่งมอบตรงเวลา ราคายุติธรรม พัฒนาต่อเนื่อง”

การันตีคุณภาพสินค้าจากการเลือกใช้เม็ดพลาสติกใหม่คุณภาพเยี่ยม 100% จากบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (SCG) ในกระบวนการผลิตท่อน้ำดื่ม HDPE (Best quality HDPE compound 100% in production) ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯยังได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.982-2556) และได้รับใบรับรองผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากการประปาส่วนภูมิภาคอีกด้วย เรามีสินค้าคุณภาพ ท่อ HDPE ท่อ PE ท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ำ พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าทุกรูปแบบ

Image Description

กระบวนการผลิต

เราผลิตท่อด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

Image Description

ควบคุมการผลิต

เราควบคุมการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกชิ้น

Image Description

ผลิตภัณฑ์ได้มาตราฐาน

โรงงานของเรามีการจัดการและควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO

SVG Arrow

"นโยบายเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เรียกว่า PS STANDARD"

ท่อน้ำ HDPE หรือ ท่อ PE คืออะไร

ท่อ HDPE (High-density polyethylene), ท่อ PE คือ วัสดุ Polyethylene thermoplastic ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมที่มีความหนาแน่นสูง (High strength-to-density Ratio) ซึ่งมีช่วงความหนาแน่น 0.93 – 0.97 g/cm3

คุณสมบัติ ท่อเอชดีพีอี HDPE ท่อพีวีชี PVC ท่อเอชี AC ท่อสตีล Steel
น้ำหนัก เบา เบา หนัก หนักมาก
การโค้งงอ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
พื้นฐานการขนส่ง ม้วนเก็บได้ ไม่สามารถม้วนเก็บได้ ไม่สามารถม้วนเก็บได้ ไม่สามารถม้วนเก็บได้
อายุการใช้งาน มากกว่า 50 ปี สูงสุดไม่เกิน 20 ปี สูงสุดไม่เกิน 20 ปี สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
ค่าใช้จ่ายสำหรับขนส่งและติดตั้ง 10% 10% 30% 30%