ท่อ PE/HDPE

new-1

ท่อ PE/HDPE ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง Readmore..

เทปนํ้าหยด

เทปนํ้าหยด

เทปนํ้าหยดนำเข้าจาก บริษัท Akona ประเทศตุรกี ทนทานไม่เกิดการอุดตันของตัวท่อ Readmore...

ท่อทนไฟ

ท่อHDPEป้องกันการลุกลามของไฟ

ท่อHDPEทนการลุกลามของไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟได้ 100% พร้อมผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น Readmore...

ท่อเกษตร LDPE

ท่อเกษตร LDPE Pipe

แก้ปัญหาต้นไม้ขาดนํ้าในหน้าร้อนนี้ด้วย! ด้วยท่อเกษตร LDPE คุณภาพดี lesbian videos ราคาถูก ...Readmore

รู้จักเพรชสยาม

บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ hot milf จำกัด (PHET SIAM PE PIPE CO.,LTD)

GG6D8281 resize

ประวัติบริษัทและขอบเขตการดำเนินการ

บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2549 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 496/6 ซอยเจริญกิจ ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 พื้นที่ ประมาณ 30 ไร่ เพื่อประกอบกิจการผลิตท่อ พีอี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ จำกัด มีเครื่องจักรครบถ้วน ทันสมัย บุคลากรของบริษัทฯ ประกอบด้วย ทีมวิศวกร ทีมช่างผู้ชำนาญการทั้งทางด้านการผลิต lesbian porn เทคนิค การประกันคุณภาพ คณะผู้บริหารฯมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การรองรับด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทั้งนี้บริษัทยังได้รับอนุมัติ การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท เพชรสยามพีอี ไพ้พ์ จำกัด เรามุ่งมั่นในการผลิตสินค้าทุกชิ้นงานด้วยความปราณีตและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ในสินค้าภายใต้ผลิตภัณฑ์ “PS STANDARD" เราสามารถผลิตสินค้าท่อ HDPE ได้หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการผลิตอุปกรณ์ตามคำสั่งลูกค้า

  • PSHYDRO: ท่อส่งน้ำ
  • PSSEWER: ท่อระบายน้ำ
  • PSPOWER: ท่อร้อยสายไฟ
  • PSLINK: cartoon porn videos sub duct
  • PSMINE: อุปกรณ์ต่างๆ

พันธกิจ

1.จะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตท่อพีอี และอุปกรณ์ที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่ง

2.ตั้งมั่นต่อการบริหารคุณภาพ บริการ celebrity nudes และความชอบธรรม

3.เชื่อมันในคุณค่าของคน

4.ถือมั่นต่อการมีส่วนร่วมในสังคมและประเทศชาติ

5.เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงาน

6.ผลิตสินค้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้

7.บริหารกิจการให้เจริญก้าวหน้า มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ

8.มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การดำเนินการให้ประสบความสำเร็จดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของ คณะผู้บริหาร การให้ความร่วมมือจากพนักงานทุกคนทุกระดับ ในบริษัทฯ ตลอดจนการติดตามปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบาย

“คุณภาพสูงค่า porno gay ส่งมอบตรงเวลา ราคายุติธรรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

  • 2.jpg
  • fpp.jpg
  • 1.jpg