ท่อเกษตร LDPE

ท่อเกษตร LDPE Pipe

แก้ปัญหาต้นไม้ขาดนํ้าในหน้าร้อนนี้ด้วย! ด้วยท่อเกษตร LDPE คุณภาพดี ราคาถูก ...Readmore

เทปนํ้าหยด และอุปกรณ์

เทปนํ้าหยด AKONA

Irrigation Systems

เทปนํ้าหยดคุณภาพสูง นำเข้าจากบริษัท AKONA ประเทศ ตุรกี

เทปนํ้าหยด Driptape 1.6 เทปนํ้าหยด Drip Tape 2.3
เทปนํ้าหยด Drip Tape 2.6 เทปนํ้าหยด Drip Tape 3.5

 

ระบบชลประทานนํ้าหยด

การเดินท่อระบบนํ้าหยดสามารถกระจายนํ้าที่พอเหมาะให้กับต้นไม้ได้อย่างเหมาะสม porno gay ด้วยระบบนี้สามารถนำนํ้าและแร่ธาติที่จำเป็นในนํ้า ไปแจกจ่ายให้กับต้นไม้แต่ละต้นได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากท่อนํ้าหยดมีรูทั้งด้านในและด้านนอกซึ่งทำให้นํ้าไหลได้สะดวก จึงสามารถกำหนดตามความต้องการของพีชแต่ละชนิดได้

ข้อดีของระบบนํ้าหยด

จุดประสงค์ของระบบนํ้าหยด คือการค่อยๆปล่อยนํ้าลงสู่ดินในปริมาณช้าๆในตำแหน่งที่ต้องการ ให้พืชสามารถดูดซับนํ้าและแร่ธาติได้ตลอดเวลา และไม่ต้องสูญเสียนํ้ามากเกินความจำเป็นของพีช รวมถึงลดการใช้นํ้า

- ระบบนํ้าหยดช่วยเพื่มเวลาให้นํ้าแก่พีชและลดการเสียแร่ธาติในดินจากการชะล้างของนํ้า

- เลือกเวลาการเปิดปิดนํ้าได้ รวมถึงสามารถลดการเกิดวัชพืชคลุมดิน cartoon porn vids ซึ่งเกิดจากการให้นํ้าแบบกระจายทั่วพื้นดิน

- นํ้าสามารถซึมผ่านดินให้ต้นไม้ดูดซึมได้ดี lesbian porn เนื่องจากการจ่ายนํ้าแบบสมํ่าเสมอของการหยด

- ระบบนํ้าหยดติดตั้งสะดวก โดยไม่ต้องปรับระดับของดิน จึงเหมาะกับสวนหลากหลายชนิด

- ระบบนํ้าหยดช่วยป้องกันการเกิดโรคที่กระจายมากับระบบนํ้าได้

- ช่วยลดการสูญเสียนํ้าโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากพื้นที่นํ้าหยดขนาดเล็ก

- ระบบนํ้าหยดใช้ปริมาณและความดันในน้อยกว่าระบบขุดคลองหรือแบบใช้หัวสปริงเกอร์ ทำให้เพื่มพื้นที่การเพาะปลูกได้มากกว่าระบบอื่นๆ

- ระบบนํ้าหยดสามารถให้ปุ๋ยไปพร้อมกับนํ้าได้ทันที ทำให้ลดเวลาลดค่าใช่จ่าย nude celebrities *ควรระวังเรื่องการอุดตันของท่อนํ้าหยดด้วย เนื่องจากรูนํ้าหยดมีขนาดเล็กมาก

- ระบบนํ้าหยดสามารถทำงานได้ภายใต้แรงดัน lesbian videos 0.6-1 atu ,ช่วยลดค่าใช่จ่ายจากการใช้ปั้มเพื่มแรงดันได้

ตัวอย่างหน้างานที่ใช้สินค้าของบริษัทเรา

  • 2.jpg
  • fpp.jpg
  • 1.jpg