ท่อเกษตร LDPE

ท่อเกษตร LDPE Pipe

แก้ปัญหาต้นไม้ขาดนํ้าในหน้าร้อนนี้ด้วย! hot milfs ด้วยท่อเกษตร LDPE คุณภาพดี ราคาถูก ...Readmore

ผลิตภัณฑ์

 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพรชสยามแบ่งได้เป็น...


HDPE Conduit and Fitting,ท่อ HDPE และอุปกรณ์ HDPE for drinking water and fitting,ท่อ HDPE สำหรับนํ้าดื่มและอุปกรณ์
Drip Tape, เทปนํ้าหยด
HDPE-Fireproof
  • 1.jpg
  • fpp.jpg
  • 2.jpg