ทำไมต้องร้อยสายไฟฟ้าในท่อ

ทำไมต้องใช้ท่อร้อยสาย ?
ในระบบไฟฟ้าในอาคารหรือสถานที่ที่สำคัญๆเช่นโรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน ฯลฯ จะสังเกตเห็นว่าในการเดินสายไฟฟ้านั้นจะมีการร้อยท่อดังในภาพ หลายท่านจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องใช้ท่อร้อยสาย
เรามาดูประโยชน์(ข้อดี)ของท่อร้อยสายกัน

1.ช่วยป้องกันสายไฟฟ้าจากความเสียหายทางกายภาพ
2.ป้องกันอันตรายกับบุคคลที่อาจไปสัมผัสถูกสายไฟฟ้า
3.สะดวกในการเดินสายไฟฟ้าและเปลี่ยนสายใหม่
4.สามารถป้องกันไฟไหม้ได้เนื่องจากหากเกิดกรณีการลัดวงจร ประกายไฟจะถูกจำกัดให้อยู่ภายในท่อ
5.เพื่อความสวยงาม ซ่อนสายไฟฟ้า(กรณีเดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังผนัง)

ส่วนข้อเสียของการเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อหลักๆก็มีอยู่ 2 ข้อคือ
1.ใช้งบประมาณสูงกว่าการเดินแบบไม่ร้อยท่อ
2.เสียเวลาในการติดตั้งท่อร้อยสาย (แต่ประหยัดเวลาในการเดินสายไฟฟ้าและเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่)